Humana ny ägare till Fuga omsorg från 1a september 2016

Från och med 1a september har Fuga en ny ägare, Humana. Humanas och Fugas ideologi, där kvalitet och människa sätts i centrum, stämmer väl överens  och verksamheterna kompletterar varandra både geografiskt och innehållsmässigt. Fuga omsorg AB kvarstår som juridisk person. Det betyder att Fuga fortsätter att vara avtalspart och huvudman för verksamheten.

Vi vill betona att ägarskiftet inte innebär några förändringar avseende den dagliga verksamheten, bemanning eller verksamhetschef.  Särskilt viktigt är att framhålla att vi kommer att fortsätta att arbeta för att innehållet och stödet i verksamheten ska karaktäriseras av samma kvalitet och höga grad av kundnöjdhet som idag. Har du några frågor med anledning av ägarbytet är du välkommen att höra av dig direkt till verksamhetschef Jessica Persson.

Läs gärna mer om Humana på http://humana.se